Çocuk Yuvası Nedir ?

Çocuk Yuvası

Çocuk Yuvası Nedir ?  Yuvalar veya çocuk yuvaları, 0 ile 12 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların ve gerekli durumlarda 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlamak ve eğitmek amacıyla kurulmuş zorunlu yatılı sosyal hizmet kuruluşlardır.

Çocuk yuvaları, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Buralarda korunmaya muhtaç çocuklar, özgüveni olan, sorumluluk sahibi, kendilerini düzgün ifade edebilen, bağımsız düşünen ve karar verebilen bireyler olarak yetiştirilmektedir. Ayı zamanda çocukların duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açılarda sağlıklı olmaları, doğru temel alışkanlıklar elde etmeleri ve milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere bağlı olarak yetiştirmeleri hedef alınmıştır.

Çocuk Yuvası Nedir ?

Korunmaya muhtaç durumdaki çocuklar, ruh, beden ve ahlaki gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan şu özellikteki çocuklardır:

  • Anne veya babası ya da her ikisi birden hayatta olmayan çocuklar
  • Anne veya babası ya da her ikisi birden belli olmayan çocuklar
  • Anne veya babası ya da her ikisi tarafından terk edilen çocuklar
  • Anne veya babası ya da her ikisi tarafından ihmal edilen çocuklar

Bu durumdaki çocuklar, dilencilik, fuhuş, alkollü içki veya uyuşturucu kullanımı gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan çocuklardır. Bu çocukların her an başıboşluğa sürüklenmesi mümkündür.

Ülkemizde bu durumdaki çocukların sosyal sorunlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi devletin görevleri arasındadır. Bu görevi de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu üstlenmiştir. 1983 yılında çıkarılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, korunmaya muhtaç çocuklar yanında, bakıma veya yardıma muhtaç aileler, özürlüler, yaşlı ve diğer kişilere verilecek sosyal hizmetleri de kapsamaktadır.

İlgili yasal düzenlemeler göre, korunmaya muhtaç çocukların tespit edilmesinden ve koruma altına alınmasından, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları sorumludur.

Çocuk yuvalarındaki okul öncesi eğitimlerde çocuklar birçok şey öğrenirler. Ama özellikle başka çocuklarla birlikte olmayı, diğerlerine saygılı davranmayı, kendi işlerini kendileri görebilmeyi öğrenirler.

Çocuk yuvalarında bulunan 6 yaşını tamamlamış çocuklar ise ilköğretime başlarlar. Bu çocukların kayıtları yuvalara yakın konumdaki okullara yaptırılır. Çocukların okuldaki öğretmenleri ile periyodik görüşmeler yapılır ve etütlerde derslerine yardımcı olunur. Amaç çocukların iyi bir eğitim almalarını ve iyi bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.

Aynı zamanda çocukların okul başarılarını yükseltmek ve iyi sosyal ilişkiler kurmaları ve hayata hazırlanmaları için, yuvalarda, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinlikler yapılmaktadır.

Çocuk Yuvası
Çocuk Yuvası

Bunun yanında günümüzde kreşler hatta anaokulları da çocuk yuvası olarak isimlendirilmektedir. Aslına bakılırsa kreşler ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim veren anaokulları, birbirlerinden farklı özelliklerde olan, farklı yasal düzenlemelere tabi olan ve farklı programlar uygulayan kuruluşlardır. Bu açıdan hepsine birden çocuk yuvası demek yanlış bir ifade şeklidir. Yine de özellikle kreşler ve gündüz bakım evlerine çocuk yuvası denmekte ve bu isimle yerler açılmaktadır.

Posted in Genel

Tags - Anaokuluçocuk eviÇocuk YuvasıcrecheKreşnursery