Kreş Nedir ?

Kreş

Kreş Nedir? Bugünün ekonomik koşullarında, annelerin de çalışma hayatına atılmaları, çocuklu aileleri güç durumda bırakmaktadır. Bu çocukların, normal eğitim yaşına gelinceye kadar bakımları ciddi bir sorundur. Evde bu çocuklara bakmak için yetişkin bir insan bulunmuyorsa, bakım için bir yerlere bırakılması gerekir. Kreşler, işte henüz anaokulu çağına gelmemiş olan bu çocukların bakım için bırakıldıkları yerlerdir. Bu niteliği ile kreşler, birer eğitim kurumu değil, daha çok sosyal birer kuruluştur.

İlk başlarda, çocuk yuvaları olarak açılan ve daha çok kimsesiz çocuklara bakılan bu kuruluşlar zamanla bu ihtiyaç nedeniyle anneleri çalışan çocuklara da bakmaya başladılar. Bugünkü anlamda kreşler ilk olarak Avrupa ve Amerika ülkelerinde açılmaya başlanmış ve kısa sürede gelişmişlerdir. Kreşlere bırakılan çocukların sağlık durumları, beslenme koşulları ve eğitim durumları devlet tarafından kontrol altında tutulur.

Kreşler her ülkenin kendi idari ve yasal düzenlemelerine bağlı olarak açılmaktadır. Ama daha öncesine gidilirse, kreş benzeri kuruluşların, Türk boylarında ve özellikle Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde de var olduğu görülür. Savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin gerideki kalan çocuklarını, devlet buralarda koruma altına alırmış. Hatta Selçuklular zamanında çocukların bizzat devlet tarafından korunması konusunda yasa bile çıkarılmış. Osmanlı zamanında ise Darüşşifa’larda (yani hastanelerde) bu amaçla çalışan bölümler kurulmuş. Bunlar daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumları’na dönüşmüş.

İngilizce Kreş Nedir Ne Demek ?

nursery
kreş, fidanlık, anaokulu, yuva, çocuk odası, bakımevi

day nursery
kreş, anaokulu, oyun odası
kindergarten
anaokulu, kreş, çocuk yuvası

İş Kanunu’na dayanılarak 1987 yılında çıkarılan tüzükte ise, anne adaylarının veya bebek emziren annelerin, çalışma koşulları yanında kreş ve emzirme odalarının durumları detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, yaşları ve medeni durumlarına bakılmaksızın 150’den fazla kadın işçi çalıştıran kuruluşlara kreş açma zorunluluğu getirilmiştir.

Nihayet 1996 yılında yayınlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, kreşlerin ve gündüz bakım evlerinin kuruluş ve işleyişlerine yönelik usul ve esasları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu tür kuruluşların kurulması için nasıl izin alınacağı, nasıl faaliyete geçeceği, çalışma yöntemleri, bu kuruluşlarda çalışanların hangi nitelikte olması gerektiği, denetimlerinin nasıl yapılacağı ve çağdaş bir anlayış ile nasıl hizmet verecekleri konusunda uygulama esasları bu yönetmelikte açıklanmıştır.

Kreş Ne Demek
Kreş Nedir ne Demek ingilizce

Kreşler ve gündüz bakım evleri, 0 ile 6 yaş arasındaki çocukların gelişimleri, bakımları, korunmaları ve beslenmelerini sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulurlar ve faaliyetleri bu resmi kuruluş tarafından denetlenir.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinde çocuklar üç gruba ayrılır:

  • 0 ile 24 ay arası bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar
  • 25 ile 48 aylık çocuklar
  • 49 ile 72 aylık çocuklar

Birinci gruba giren bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar, en fazla 10’lu gruplara ayrılır ve her grupta bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

Sosyal adaletin gerçekleştiği ülkelerde, kreş açmak devletin görevleri arasındadır ve buralarda, çalışan annelerin çocuklarına parasız olarak bakılır. Kreşler, çalışan insana devletin sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerin arasındadır. Okul çağına gelen çocuk için öğretim nasıl parasız ise, anaokulu çağına gelmemiş çocukların kreşlerde bakımı da parasızdır. Ancak çoğu ülkede kreşler özel kuruluşlar tarafından açılmakta ve çocuklara para karşılığında bakılmaktadır.

Posted in Genel

Tags - ingilizceKreşKreş Ne Demek