Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitimin önemi. İnsanların eğitim süreci, doğduklarından itibaren başlar ve hayat boyu devam eder. Çocukların gelişimini tamamladığı 0-6 yaş dönemi oldukça önemlidir. Çünkü onların bu yaşlarda aldıkları eğitim, yaşamlarının geri kalanını da büyük oranda etkiler.

 Ne yazık ki ülkemizde okul öncesi eğitime çok fazla önem verildiğini söyleyemeyiz. Okul öncesi eğitim kurumları, birçok kişi tarafından sadece annesi çalışan çocuklar için gerekli bir kurum olarak görülmektedir. Oysa ki bu kurumlar sadece çocukların emanet edilebileceği güvenli yerler değil, aynı zamanda onların kişilik ve yeteneklerinin gelişip, geleceğe hazırlandığı eğitim yuvalarıdır.
Elbette ki ailelerin çocuklarına verdiği eğitim ve terbiye çok önemlidir fakat okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitim, çocukların gelişimi bakımından daha faydalıdır. Bu kurumlardaki eğitimciler işlerinde uzman kişilerdir ve yaptıkları çalışmalar da çocukların yetenek ve zekalarını gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olur.

Okul Öncesi Eğitimin Çocuğa Kazandırdıkları

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde uzun yıllardır yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitimin çocuk açısından ne kadar faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bu araştırmaların sonucuna bakacak olursak:
Yaşıtlarıyla uyum: Okul öncesi eğitim alan bir çocuk sürekli yaşıtlarıyla bir arada olabildiği için, onlarla uyum içinde vakit geçirmeye alışmış olur. Çocuk bu sayede yardımlaşmayı, paylaşmayı ve arkadaşlık kavramlarını öğrenmiştir. Eğitim almamış çocuk ise yaşıtlarına uyum sağlamakta zorlanır, çünkü oyun oynamanın dışında bir arkadaşlık kavramı gelişmemiştir.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okula uyum sağlama: Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar, okul ve okul düzenine de alıştıkları için ilköğretime başlarken okula gitmekten korkmazlar. Diğer çocuklar için okul, aileden uzak olmak ve bir bilinmezlikten ibarettir. Bu nedenle de okula alışmakta zorluk çekerler ve okula gitmek istemezler.
Kendini ifade edebilme: Okul öncesi eğitim alan bir çocuk, diğer yaşıtlarına oranla kendisini çok daha iyi ifade edebilmektedir. Çünkü aldığı eğitim onun kendini ifade edebilme gücünü geliştirirken, kendine olan özgüveninin de oluşmasını sağlamıştır. Çocuk ne istediğini, ne düşündüğünü açıkça ifade edebildiği için öğretmeni ve arkadaşlarıyla olan iletişimi de diğer çocuklara göre, daha sağlıklı olmaktadır.
Daha kolay öğrenme: Okul öncesi eğitim alan çocuklar, sağlam bir temelle başladıkları eğitim hayatlarında daha başarılı olurlar. Kendilerine verilen bilgileri anlama ve öğrenme konusunda deneyimli oldukları için, derslerinde daha başarılı olurlar. Bu başarıları da onların daha iyi bir eğitim hayatı sürmelerine yardımcı olur.
Ne istediğini bilen ve başarılı bir nesil için, okul öncesi eğitim çok önemlidir. Aileler bu konuda daha bilinçli davranmalı ve imkanları ölçüsünde çocuklarına bu eğitimi aldırmalıdır. Unutulmamalıdır ki, eğitim sadece ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlamaz, eğitim insanın doğumundan itibaren başlar ve hayatı boyunca da devam eder.

Okul öncesi eğitim neden gereklidir ? Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Çocuklarda zeka gelişiminin %75 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.

Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.

Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Çeşitli kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu okul öncesinde  kazanmaya başlar.

Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşlarda öğrenir. Toplumu, çevreyi, dünyayı ve insan davranışlarını tanımaya başlar.

Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.

Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim şartlı ve gereklidir.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Türkiye genelinde ortalama okul öncesi okullaşma oranı %25 tir. Bu son derece çarpıcı bir orandır. Diğer Ülkelerle karşılaştırıldığı zaman durum daha net olarak anlaşılmaktadır. Avrupa da ki bir çok ülkede bu oranlar %100´dür.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır

Okul öncesi eğitimin faydaları nelerdir ? Okul öncesi eğitimin önemi pdf word slayt. Okul öncesi Eğitimin temel özellikleri, Okul öncesinin Amaçları, Okul öncesi eğitimin gerekliliği, Okul öncesi eğitimin aile açısından önemi, Okul öncesi eğitim Nedir ? Okul öncesinde özel eğitimin önemi ?

Posted in Genel

Tags - Okul Öncesi EğitimOkul Öncesi Eğitimin Önemi